0

درباره

دانشگاه زمان

دانشگاه زمان یک مجموعه آموزشی اختصاصی در زمینه مدیریت زمان است. من و همکارانم در این مجموعه تمام تلاشمان را انجام می دهیم تا بتوانیم نتنها تمام مطالب گفته شده درباره مدیریت زمان را به شما آموزش دهیم، بلکه بتوانیم مطالب جدیدی را که تولید دانش و تجربه خود ماست را به شما ارائه دهیم. در واقع همین تولید فلسفه وجودی دانشگاه زمان را توصیف می کند.

دانشگاه زمان در شبکه های اجتماعی

عضویت در امیرعلی نیوز

با عضویت در امیرعلی نیوز از همه چیمون با خبر باش...